ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής.


Επιμέλεια: Δημήτρης κατέβας.

τηλ.: 2510 462 259

e-mail: dkatevas@teikav.edu.gr


Categories