Πόση πρέπει νάναι η αμοιβή μου στην Πρακτική άσκηση?

September 14, 2009 | Εκτύπωση | Σελιδοδείκτης

 

Η αμοιβή των Σπουδαστών καθορίζεται από την Ε5/4825/16.06.86 / απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Ο Σπουδαστής πρέπει να αμείβεται με το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (αντιστοιχεί τον Σεπτέμβρη του 2008 σε περίπου 550 €/μήνα ).

Με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με το μισό του παραπάνω ποσού από τον ΟΑΕΔ. Για την ακρίβεια των παραπάνω χρειάζεται μία απλή επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΟΑΕΔ της περιοχής.

Έτσι οι Επιχειρήσεις λαμβάνουν σαν επιδότηση από τον ΟΑΕΔ το ποσό που δικαιούνται (περίπου  275  €/μήνα ) και... υποχρεούνται να συμπληρώσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσό που λάβανε ώστε η συνολική αμοιβή του Σπουδαστή ανά μήνα να είναι: το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (τουλάχιστον 550 €/μήνα ).

 

Ήταν επαρκής η απάντηση;

Ναι Όχι

Category: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τελευταία ενημέρωση September 17, 2009 with 3011 views