Που «εμπλέκεται» η Γραμματεία του Τμήματός μου, σε σχέση με την Πρακτική μου με το ΔΑΣΤΑ?

December 17, 2010 | Εκτύπωση | Σελιδοδείκτης

Γενικά για θέματα Πρακτικής (άρα και για το πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ) η Γραμματεία μεριμνά μόνο για την Γραμματειακή Υποστήριξή σου, όπως:

- Τη χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών για την διεξαγωγή της Πρακτικής σου,

- Τη χορήγηση Βιβλιαρίου της Πρακτικής σου και άλλων παρεμφερών εντύπων,

- Την ενημέρωση σου με κάποια στατιστικά βοηθητικά στοιχεία

- Την παραλαβή όλων των εντύπων που θα πρέπει να καταθέσεις μετά την Ολοκλήρωση της Πρακτικής.

Σημείωση: Κάποια έντυπα οφείλεις να καταθέσεις ή να αποστείλεις ηλεκτρονικά «εκ των προτέρων» και «εκ των υστέρων» και στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ για το ΔΑΣΤΑ.

 

Ήταν επαρκής η απάντηση;

Ναι Όχι

Category: ΔΑΣΤΑ-ΕΣΠΑ

Τελευταία ενημέρωση December 17, 2010 with 1220 views