Τι υποχρεώσεις θα έχω κατά την διεξαγωγή της Πρακτικής μου με το Πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ?

December 17, 2010 | Εκτύπωση | Σελιδοδείκτης

Τις υποχρεώσεις που έχουν θεσπιστεί από την Επιχείρηση.

 

Ήταν επαρκής η απάντηση;

Ναι Όχι

Category: ΔΑΣΤΑ-ΕΣΠΑ

Τελευταία ενημέρωση December 17, 2010 with 760 views