Ποιος μπορεί να με ενημερώσει για το Πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ?

December 17, 2010 | Εκτύπωση | Σελιδοδείκτης

 

Σε επίπεδο Τμήματος:

Σπουδαστές (ανεξαρτήτως επιθέτου) και ιδιαίτερα αυτοί που διαθέτουν τα προσόντα που η Νομοθεσία ορίζει, μπορούν να απευθύνονται:

- Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες:  lmous@teikav.edu.gr και kmitsa@teikav.edu.gr

 - Στον Επιστημονικό Υπεύθυνο:  dkatevas@teikav.edu.gr

Σε επίπεδο ΤΕΙ:

Για πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες και γραφειοκρατικά θέματα, μπορείς να απευθύνεσαι στις:

- Μουντζούρογλου Αγνή: agni@teikav.edu.gr  (τηλέφωνο: 2510 462 150)

- Παντελίδου Ιωάννα:  ipantel@teikav.edu.gr  (τηλέφωνο: 2510 462 203)

 

Ήταν επαρκής η απάντηση;

Ναι Όχι

Category: ΔΑΣΤΑ-ΕΣΠΑ

Τελευταία ενημέρωση December 17, 2010 with 802 views